Markedsførings- og produktlovgivning

Med vedtagelsen af produktloven i 2020 blev kravene til markedsføringen af produkter skærpet. Loven implementerer kravene i EU’s New Legislative Framework. Loven er blevet opdateret i 2021.

Med opdateringen af loven er myndighedernes mulighed for sanktioner skærpet, således at sanktionerne står mål med overtrædelsen.

Det er især det såkaldte kædeansvar, som skærpes. Importører og distributører, skal sikre sig at den nødvendige dokumentation er til stede og verificere, at denne overholder gældende lovgivning, inden de markedsfører produktet.

Dette princip er allerede indført direkte i flere danske bekendtgørelser for CE-mærkningsdirektiver, hvor det beskrives under de erhvervsdrivendes forpligtelser.

nlfcompliance tilbyder rådgivning omkring disse forhold, som i høj grad også hænger sammen med CE-mærkning af produkter, når man som erhvervsdrivende agerer som importør eller distributør.

Jeg er uddannet stærkstrømsingeniør, og har været ansat i LK, NKT, Dansk Standard og Lemvigh-Müller inden jeg oprettede firmaet nlfcompliance.

Har du spørgsmål?

Ring til mig på nummeret eller send en mail til nlfcompliance@gmail.com

Henvendelser besvares inden for 24 timer.​

nlfcompliance

CVR​: 42687839

Kærstrædet 28, 4050 Skibby​

Klik her for rutevejledning