CE-mærkning

Producenter, importører og distributører skal sikre sig, at kun produkter, der er i overensstemmelse med EU-reglerne, og med krav om CE-mærkning, markedsføres i EU. De skal også have kendskab til lovkravene og sikre, at produkter, de producerer, distribuerer eller importerer, opfylder dem.

Der findes i øjeblikket mere end 20 CE-mærkningsdirektiver. Et produkt skal overholde samtlige relevante direktiver inden det kan markedsføres.

Der er i de fleste CE-mærkningsdirektiver desuden mulighed for visse nationale tillægskrav, som oftest sprogkrav, og disse skal også overholdes.

nlfcompliance rådgiver omkring disse forhold, samt hvilke standarder og testrapporter, som skal indgå i det tekniske dossier. Et disse test udført af et akkrediteret laboratorium? Hvad og hvordan mht. CE-overensstemmelseserklæringen. Er der sporbarhed for disse oplysninger? Findes der den nødvendige dokumentation til slutbrugeren?

Desuden er der mulighed for skræddersyede kurser omkring CE-mærkning, hvor indholdet er helt tilpasset det eller de produkter, som firmaet fremstiller eller importerer.

Jeg er uddannet stærkstrømsingeniør, og har været ansat i LK, NKT, Dansk Standard og Lemvigh-Müller inden jeg oprettede firmaet nlfcompliance.

Har du spørgsmål?

Ring til mig på nummeret eller send en mail til nlfcompliance@gmail.com

Henvendelser besvares inden for 24 timer.​

nlfcompliance

CVR​: 42687839

Kærstrædet 28, 4050 Skibby​

Klik her for rutevejledning